VrijVan

Praktijk voor traumaverwerking

over trauma:


Ieder mens is uniek en beleeft of ervaart zijn of haar problemen dan ook op een geheel eigen wijze.

Zo is een soortgelijke gebeurtenis voor de één niet al te schokkend terwijl ze door de ander als traumatisch wordt ervaren.

Al bent u ‘slechts’ ooggetuige van een schokkende gebeurtenis, ook dan kunt u last hebben van een psychotrauma.

Enkele gevolgen van een trauma kunnen zijn:

- angstige dromen

- op onverwachte momenten (ook overdag) ineens angstig worden

- concentratiestoornis

- verstoord slaapritme

- verminderde geheugenwerking

- matte en depressieve stemming

- ontstaan van fobieën

- vermoeidheid

- snel geprikkeld

Door deze of enkele van de hier genoemde gevolgen van een trauma neemt het vertrouwen in het eigen lichaam af waardoor de angst nog meer versterkt wordt. De amygdala zijn na een trauma overgevoelig en reageren hyperactief.

Het trauma zelf (de niet geïntegreerde angst-ervaring) maar ook de gevolgen veroorzaken dat iemand al gauw in een vicieuze cirkel gevangen blijft.

Indien de gevolgen van een trauma blijven aanhouden spreekt men wel van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Omdat er geen integratie van de angst-ervaring plaatsvindt, kunnen de gevolgen van een trauma in sommige gevallen wel een leven lang blijven bestaan. Professionele hulp is nodig om hier VrijVan te worden.

Voor kinderen kan een traumatische ervaring een zeer remmende werking hebben op hun algehele ontwikkeling.


Voor een korte en duidelijke beschrijving van de werking van de hersenen en het geheugen bij trauma click hier.

_______


trauma  -  angst  -  paniek  -  fobie  -  Leeuwarden

home           over trauma           toepassing           werkwijze           ervaringen           contact           artikelen    

Uw brein doet het werk