VrijVan

  Praktijk voor traumaverwerking

  gallery/wpimages-wpeef75ce7_05_06

  home     over trauma     toepassing     werkwijze     ervaringen     contact   

  over trauma:

  Ieder mens is uniek en beleeft of ervaart zijn of haar problemen dan ook op een geheel eigen wijze.

  Zo is een soortgelijke gebeurtenis voor de één niet al te schokkend terwijl ze door de ander als traumatisch wordt ervaren.

  Al bent u ‘slechts’ ooggetuige van een schokkende gebeurtenis, ook dan kunt u last hebben van een psychotrauma.

  Enkele gevolgen van een trauma kunnen zijn:

  angstige dromen - overdag ineens angstig worden - concentratiestroornis - verstoord slaapritme

  verminderde geheugenwerking - matte depressieve stemming - fobieën - vermoeidheid - snel geprikkeld

  - concentratiestoornis

  Door deze of enkele van de hier genoemde gevolgen van een trauma neemt het vertrouwen in het eigen lichaam af waardoor de angst nog meer versterkt wordt. Zodoende blijft men al snel in een vicieuze cirkel gevangen.

  Indien de gevolgen van een trauma blijven aanhouden spreekt men wel van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

  Omdat er geen integratie van de angst-ervaring plaatsvindt, kunnen de gevolgen van een trauma in sommige gevallen wel een leven lang blijven bestaan. Professionele hulp is nodig om hier VrijVan te worden.

  Door deze of enkele van de hier genoemde gevolgen van een trauma neemt het vertrouwen in het eigen lichaam af waardoor de

  angst nog meer versterkt wordt. De amygdala zijn na een trauma overgevoelig en reageren hyperactief.

  Het trauma zelf (de niet geïntegreerde angst-ervaring) maar ook de gevolgen veroorzaken dat iemand al gauw in een vicieuze cirkel gevangen blijft.

  Indien de gevolgen van een trauma blijven aanhouden spreekt men wel van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

  Omdat er geen integratie van de angst-ervaring plaatsvindt, kunnen de gevolgen van een trauma in sommige gevallen wel een leven lang blijven bestaan. Professionele hulp is nodig om hier VrijVan te worden.

  Voor kinderen kan een traumatische ervaring een zeer remmende werking hebben op hun algehele ontwikkeling.

  Voor een korte en duidelijke beschrijving van de werking van de hersenen en het geheugen bij trauma click hier.

  _______

  trauma  -  angst  -  paniek  -  fobie  -  Leeuwarden

  gallery/wpimages-wp4b2993a5_06

  Uw brein doet het werk

  www.000webhost.com